ARVOT JA TAPA TOIMIA

Palvelussa ja toiminnassa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden varmistaminen sekä asiakkaan, hevosen että ohjaajan kannalta. Toiminnan arvoja ovat eettisyys, luotettavuus, ystävällisyys, rehellisyys, merkityksellisyys ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tasa-arvoisen palvelun saavuttamisen ja saatavuuden mahdollistaminen lisäavusteiden ja tukipalveluiden avulla eri lähtökohdista tuleville asiakkaille.

Läsnäolon voima - uusia näkökohtia hevosen kohtaamiseen ja itsensä löytämiseen. Hevoset ovat yhdessä ihmisten kanssa aktiivisina toimijoina ja mahdollistajina. 

VASTUULLISUUS, TURVALLISUUS JA AMMATTILLISUUS

Luotettava, laadukas ja eettinen toiminta ja palvelut:

  • Hevosen hyvinvoinnista huolehtiminen, hevosten lajityypillisten tarpeiden huomiointi elinolosuhteissa
  • Toimintaan soveltuvat ja koulutetut hevoset, turvalliset varusteet
  • Laadukas, siisti ja turvallinen toimintaympäristö. Ympäristövastuu. Vastuullisuus oman toiminnan hiilijalanjäljessä, hukan välttäminen, materiaali-, väline-, ja rehuhankinnat mahdollisuuksien mukaan lähituottajilta ja myyjiltä. Kestävä kehitys, toiminnallinen lannan jatkokäsittely, jätehuolto ja kierrätys.
  • Paloturvallisuus, ajantasainen turvallisuusasiakirja ja EA-koulutus (EA1 ja EA2), 
  • Toiminnanharjoittaja vastaa palveluiden turvallisuudesta koko toiminnan ajan lain ja säädösten mukaisesti. Kaikissa toiminnoissa noudatetaan, niitä sääteleviä lakeja (Finlex, Tukes, Ruokavirasto) ja asetuksia sekä hyviä tapoja.
  • Laadun seuranta ja hallinta, toimintojen dokumentointi
  • Vaitiolovelvollisuus ja salassapito on huomioitu palvelussa.
  • Palvelun vakuutukset on hoidettu ja asiakasta informoidaan vakuutuksen kattavuudesta
  • Tulosvastuullisuus yritystoiminnassa toiminnan kulmakivenä hevosavusteisuudessa ovat asiakkaan ja hevosten hyvinvointi.
  • toimintaa ohjaa koulutettu alan ammattilainen