HEVOSAVUSTEISET PALVELUT JA HEVOSAVUSTEINEN TOIMINTA

Hevosavusteisuus on asiakaslähtöistä talliympäristössä tapahtuvaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia tukevaa yhteistä tekemistä ja olemista hevosen tai hevosten kanssa yksilöohjauksessa tai pienryhmässä. Palvelussa huomioidaan yksilökohtaisesti asiakkaan tarpeet, taitotaso, toiveet ja tavoitteet. Toimintaa suunnitellaan yhdessä vuorovaikutteisesti asiakkaan kanssa, toiminnalle asetetaan osatavoitteet sekä pidemmän aikavälin tavoitteet. Hevosavusteiset palvelut ovat tavoitteellisia, mutta tekemisessä korostuu suorittamisen sijaan kokemuksellisuus.

Toiminnalla tuetaan mm. sosiaalisia taitoja, vuorovaikutustaitoja, tunneilmaisua, keskittymiskykyä ja vastuuntuntoa. 

Hevosavusteisen toiminnan tavoitteet voivat liittyä mielen hyvinvoinnin lisäämiseen, stressinhallintaan, sosiaalisiin tilanteisiin ja niiden helpottumiseen, arjen hallintaan, tasapainon ja mielenrauhan  saavuttamiseen elämässä. Tavoite voi olla vain ja ainoastaan hetkeen pysähtyminen ja rauhoittuminen, ilman mitään varsinaista suorittamista. Olla vain yhdessä hevosen kanssa, niin kuin sillä hetkellä juuri tuntuu, tai vaikka vain katsella kaunista suurta eläintä kaukaa tai läheltä, jos siltä tuntuu. Aistia, tuntea ja kokea hevosen läheisyys ja olla aidossa vuorovaikutuksessa sekä hevosen että ohjaajan kanssa. Olla tässä hetkessä. Tavoitteet voivat olla myös toiminnallisia, omaan fyysiseen hyvinvointiin ja liikkumisen ylläpitämiseen liittyviä. Tavoite voi olla myös uusien taitojen oppiminen ja hevosiin tutustuminen. 

Hevosavusteinen palvelu ja hevosavusteinen toiminta perustuvat vuorovaikutukseen hevosen, asiakkaan ja ohjaajan välillä. Hevosavusteisen palvelun ominaispiirteitä ovat kohtaaminen, elämyksellisyys, onnistumisen ilo ja toiminnallisuus. Hevonen toimii aktiivisena vuorovaikuttajana niin fyysisesti kuin psyykkisesti vahvistamalla tunnetaitoja, itsetuntoa ja elämänhallintaa.

Hevosavusteinen palvelu ei ole terapiaa eikä kuntoutusta, mutta sillä on kuitenkin terapeuttinen ja voimauttava vaikutus.  Hevonen toimii peilinä meidän tunteissamme, hevonen elää tässä hetkessä ja nyt, se antaa suoran palautteen ja kertoo, kun me vain maltamme sitä kuunnella. Hevonen ei arvostele eikä arvota, hevoset hyväksyvät meidät sellaisina kuin olemme.

Ratsastus voi olla osana toiminnan sisältöä, mutta se ei ole pääasia eikä itsetarkoitus, vaan hevosavusteinen toiminta on kaikkea sitä tekemistä ja olemista mitä voimme toteuttaa talliympäristössä. 

Kenelle hevosavusteiset palvelut ja toiminta soveltuvat?

Hevosavusteinen toiminta sopii kenelle vain iästä ja taitotasosta riippumatta, toimintaan voi osallistua ilman aikaisempaa hevoskokemusta. 

Toiminta soveltuu hyvin esimerkiksi ensikosketuksena hevosiin ja muihin tilan eläimiin. 

Hevosavusteinen toiminta on myös erinomainen kuntoutuksen tukimuoto lastensuojeluun sekä erityisryhmien tarpeisiin. 

  Tule tutustumaan
 • Jos kaipaat hevosten pariin ja tuntuu siltä että ratsastuskoulutoiminta ei ole sinua varten, vaan kaipaat toisenlaista kosketusta ja yhteyttä hevosiin
 • Jos haluat uuden mukavan harrastuksen tai kenties haluat palata tauon jälkeen hevosten pariin
 • Olet kiinnostunut hevosista ja eläimistä ja niiden hyvinvoinnista ja lajityypillistä tarpeista
 • Haluat perehtyä hevosten pihattoasumiseen tai kengättömyyteen
 • Toiminta soveltuu myös sinulle, jos jännität tai pelkäät hevosia, mutta haluaisit kuitenkin tutustua näihin kiehtoviin mystisiin olentoihin. Tutustuminen tapahtuu hallitusti ja turvallisesti, juuri sinun ehdoillasi
 • Pidät eläimistä, ulkona olemisesta ja luonnossa liikkumisesta
 • Haluat saada hetken omaa aikaa ja pysähtyä hetkeksi tässä ja nyt
 • Haluat saada mukavan harrastuksen itsellesi tai läheisillesi
 • Haluat viettää mukavan retkipäivän perheesi kanssa tutustuen tilan eläimiin 

Erilaisia toimintamahdollisuuksia

 • Hevosten tarkkailu ja havainnointi, hevonen hevosena ja laumaeläimenä, hevosen eleet, ilmeet ja kehonkieli
 • Hevosen hoitaminen, yhdessä rauhallinen ja kiireetön oleminen
 • Tallin toimet, talliympäristössä tallin töihin osallistumista
 • Metsä ja luonto hevosen kanssa kulkien, nähden, aistien ja kokien, taluttaen tai ratsain
 • Maastakäsin työskentely, talutusharjoitukset, vapaana työskentely hevosen tai hevosten kanssa laumassa
 • Talutusratsastus, kuulostellen omaa ja hevosen kehoa, hevosen lämpö ja liikeimpulssit
 • Ratsain työskentelyssä keskitytään oman kehon hallintaan, hevosen liikkeiden tuntemiseen ja kevyeeseen apujen käyttöön ja yhteisymmärryksessä hevosen kanssa lempeään ja pehmeää tapaan toimia ratsain. Hevoset ovat koulutettu lännenratsastuspainotteisesti.
 • Tilan muiden eläinten kanssa toimimista. Pupujen ja kanojen kanssa seurustelu, tarkkailu, syöttäminen tai mahdollisesti osallistuminen niiden kouluttamiseen.
 • piirtäen, maalaten tai kirjoittaen tehty havainnointi hevosista tai tilan muista eläimistä
 • Aistimukset: tunto, haju, näkö, kuulo, tasapaino
 • Erilaiset tietoisuusharjoitukset talliympäristössä, mindfulness

Ota yhteyttä

Hevosavusteiset palvelut Kotka - Hamina

Reitkallintie 438, 49520 Hamina

0400 659830