Hevos- ja eläinavusteisuudesta lisäarvoa ohjaus-, opetus- ja kohtaamistyöhön

21.02.2024

Hevosavusteinen toiminta tarjoaa uusia näkökulmia sosiaali-, hyvinvointi-, terveys- ja opetusaloilla. Hevonen on avusteisessa työssä vertaansa vailla, jo kokonsa ja luontaisen olemuksensa pohjalta. Hevonen voi toimia monin eri tavoin kuntouttavassa työssä, opetuksen tukena ja fyysisen, sosiaalisen ja henkisenhyvinvoinnin vahvistajana. Hevonen voimaannuttaa, vakauttaa, rajaa ja lohduttaa. Hevonen elää tässä hetkessä ja nyt, hevonen ei arvostele eikä arvota, hevoset hyväksyvät meidät sellaisina kuin olemme. Hevosavusteinen toiminta on vaikuttavaa ja vakauttavaa. 

Nykytutkimuksiin perustuvaa tietoa hevosavusteisen toiminnan hyödyistä löytyy mm. Ritva Mickelssonin väitöskirjasta 2023:  https://helda.helsinki.fi/server/api/core/bitstreams/1d1fbf38-2eff-49a1-86d7-6c36840f947e/content

Hevostoimintaan osallistuneet oppilaat hyötyivät eniten

Mickelssonin tutkimuksen tavoitteena oli luoda oppilaille positiivisia oppimiskokemuksia ja mahdollistaa psykologisten perustarpeiden (autonomia, yhteenkuuluvuus ja kyvykkyys) toteutuminen. Hevostoimintaryhmien oppilailla hyvinvointi parani useammalla osa-alueella kuin muilla.

-Hevosavusteinen oppiminen monipuolisine vuorovaikutustilanteineen tarjoaa mahdollisuuksia oppilaan ja opettajan välisen luottamuksellisen, pedagogisen suhteen syntymiselle, Mickelsson kertoo.

Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa hevonen toimii "oheiskasvattajana", toivotun käyttäytymisen ja toiminnan vahvistajana.

-Hevosella on luontainen kyky havainnoida ympäristön tapahtumia ja antaa välitöntä palautetta. Se kommunikoi selkeästi kehonkielellä, jota oppilaat oppivat tulkitsemaan. Hevonen tarjoaa oppilaille myös mahdollisuuden osoittaa ja tunnistaa tunteitaan.

Oppilaiden keskittymiskyky oli parempi hevostoimintajakson jälkeen.

-Tämä oli lupaava tulos huomioiden sen, että monilla näistä oppilaista erityisluokalle siirron taustalta löytyi tarkkaavuuden haasteita. Lisäksi poikien vetäytyneisyys, somaattiset oireet ja sosiaaliset haasteet vähenivät hevostoiminnan jälkeen.

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu hevosen "asettavan rajat", joka näkyi myös intervention aikana: oppilaat ohjasivat toisiaan käyttäytymään rauhallisemmin ja noudattamaan tallin sääntöjä. Keskittymistä saattoi lisätä myös se, että toiminnassa käytettiin kehon kieltä ja kommunikoitiin myös sovituilla sormimerkeillä, jolloin oppilaiden oli käytettävä tavallista enemmän näönvaraista havainnointia.

Myös muilla ryhmillä havaittiin positiivisia tuloksia. Sosiaalisten taitojen ohjelman intervention jälkeen oppilailla oli vähemmän ns. outoja ajatuksia ja poikien sääntöjen vastainen käyttäytyminen väheni. Huolimatta siitä, että kontrolliryhmille ei järjestetty interventiota, myös näiden ryhmien oppilaiden ajattelun ongelmat ja verbaalinen aggressiivisuus vähenivät.

Tutkimukseen osallistui 60 kolmas- ja seitsemäsluokkalaista, jotka opiskelivat alueellisissa erityisluokissa.

Helsingin yliopisto: https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/koulu/hevoset-auttavat-lapsia-oppimaan

Hevonen on ainutlaatuinen oheiskasvattaja
Sillä on luontainen kyky havainnoida ympäristön tapahtumia ja antaa välitöntä palautetta. Se kommunikoi selkeästi kehonkielellä, jota oppilaat oppivat tulkitsemaan. Hevonen tarjoaa oppilaille myös mahdollisuuden osoittaa ja tunnistaa tunteitaan.

Ritva Mickelsson, Länsiväylä: https://www.lansivayla.fi/paikalliset/5691724