Hevosavusteisia hyvinvointivaikutuksia

04.06.2023

Hevosella on moninainen rooli hevosavusteisessa työssä:  hevosen läsnäolo lohduttaa, tasapainottaa ja rauhoittaa, kun on hankalaa ja mieli myllertää. Hevonen virkistää ja tuo iloa, kun sitä kipeimmin tarvitsemme. Hevonen aktivoi ja motivoi meitä liikkumaan, silloinkin, kun tuntuu vaikealta saada itseään liikkeelle. Hevonen opettaa meitä myös ilmaisemaan omia rajojamme ja tarpeitamme. Hevonen on tunnetaitojen taitava opettaja, kunhan vain pysähdymme sitä kuuntelemaan.

Hevonen vaikuttaa läsnäolollaan myös ihmisen kehon fysiologisiin toimintoihin. Pysähtyessämme aistimaan ja kuuntelemaan hevosen hengitystä, myös oma hengityksemme rauhoittuu, sykkeemme ja verenpaineemme laskee. Hevosen lämpö ja  liikeimpulssit tuottavat ainutkertaisen kokemuksen, mitä ei voi mitenkään mekaanisesti jäljitellä.

"Hevosten seura ja seuraaminen sai minut välillä liikuttumaan ja tuntemaan monenlaisia tunteita, kuten hyväksyntää ja niillä oli rauhoittava vaikutus. Koin sekä fyysisesti että psyykkisesti oloni aina turvalliseksi, oli tunne, että voi olla oma itsensä ja puhua avoimesti Myös ohjaajan ja hevosten välinen yhteys teki minuun vaikutuksen." H.K. 2022

Asiakaspalautteen pohjalta hevosavusteisella pienryhmätoiminnalla oli huomattavaa vaikutusta  (arvio 5 asteikolla 1 - 5) seuraaviin:  

 • Itsetuntemuksen lisääntyminen

 • Rauhoittuminen

 • Läsnäolon lisääntyminen

 • Mielialan kohoaminen

 • Luovuuden lisääntyminen

 • Hyvinvointiin vaikutus kokonaisuutena

 • Omien tarpeiden ja rajojen ilmaiseminen

Muita hevosavusteisen toiminnan hyvinvointivaikutuksia:

 • vuorokausirytmin tasapainottuminen ja unen laadun parantuminen
 • aktivoituminen ja liikkumisen lisääntyminen
 • fyysisen kunnon ja motoristen taitojen kehittyminen
 • ruokailutottumusten parantuminen
 • sosiaalisten suhteiden helpottuminen, vuorovaikutustaitojen kehittyminen
 • tunnetaitojen kehittyminen
 • rohkeuden lisääntyminen
 • omantoiminnan ohjauksen lisääntyminen
 • keskittymiskyvyn parantuminen
 • turvallisuuden tunteen lisääntymien
 • ajatusten tulevaisuuteen suuntaamisen helpottuminen
 • toimintakyvyn ja aloitteellisuuden lisääntyminen
 • taitojen oppiminen
 • haastavan käytöksen väheneminen
 • ikätason mukaisen käytöksen lisääntyminen
 • motivoituminen, pitkäjänteisyyden puutteesta huolimatta
 • muutosten sietokyvyn lisääntyminen
 • oma-aloitteisuuden lisääntyminen
 • tukitoimien keveneminen
 • kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääntyminen