Hevosen ruokinta ja hyvinvointi

21.05.2023

Miten hevonen syö?

Tällä tapaamisella aikuisten hevosavusteisen pienryhmän kanssa tuli puheeksi hevosen ruokinta ja kuinka hevonen syö.


Hevosen energiatarpeeseen vaikuttavat hevosen koko, tehty työ, työn rasittavuus ja kesto, ikä, sukupuoli, rehunkäyttökyky, hampaiden ja suoliston kunto, aktiivisuus, runsas ulkona oleminen talviaikaan kuluttaa energiaa, karvanteko, nuorella hevosella kasvu, tamman tiineys, imetys, stressi ym. elämäntilanteet.

Hevosen perusterveydenhuolto täytyy olla kunnossa: loishäätö, hampaiden raspaus, kavioiden vuolu/kengitys ja rokotukset. Hevosen elinympäristö tulisi järjestää niin, että se voi viettää mahdollisimman lajityypillistä elämää laumassa muiden hevosten kanssa turvallisessa ja hyvin hoidetussa ympäristössä missä on tilaa liikkua ja tilaa väistää muita hevosia.

Hevosen ruuansulatuselimistö on pitkä ja monivaiheinen ja herkkä häiriöille. Kaikki ruokinnan muutokset tulee toteuttaa hitaasti ja asteittain. Riittävä ja laadukas korsirehuruokinta on perusta mille muu tarvittava ruokinta rakennetaan. Hevosen tulisi saada karkearehua 1,2-1,5 kg ka/100 kg. Karkearehun syöminen edistää hevosen syljentuotantoa, sylki kostuttaa rehumassaa ja helpottaa sen kulkeutumista ruuansulatuskanavaan. Sylki myös neutraloi mahalaukun sisältöä. Sylki ei sisällä entsyymejä. Liian vähäinen karkearehuruokinta voi aiheuttaa myös hammasongelmia, hampaat eivät kulu tarpeeksi tai kuluvat epätasaisesti.

Hevosen ruuansulatusjärjestelmä pystyy käyttämään paremmin sokereita kuin tärkkelystä. Liian suuret tärkkelysmäärät altistavat hevosen mahahaavalle. Yliruokkimista tulee välttää, varsinkin harrastehevosten liikalihavuus on tämän päivän lisääntyvä ongelma. Syödään enemmän kuin kulutetaan. Luonnossa hevonen etsisi ruokaa ja söisi 16-20 h vuorokaudesta. Hevosten ruokinta tulisikin järjestää niin, että hevonen saisi useita pieniä heinäannoksia vuorokauden aikana, tämä olisi hevoselle paljon luonnollisempaa ja parempi ratkaisu hevosen ruuansulatuksen kannalta, kuin harvemmat suuret heinäannokset. Näin voitaisiin myös ehkäistä hevosen pitkästymistä ja mahdollisia huonoja tallitapoja.