Kohtaamisia ihmisyyden perustarpeiden äärellä

22.01.2023

Nyky-yhteiskunnassa korostuu tehokkuus ja suorittaminen. Yhä enemmän kaikkea asiointia siirretään sovelluksiin ja sähköisiin verkkopalveluihin, ihmisen sijasta saamme neuvoja chatissa robotilta, neuvova ihminen ei ole enää tavoitettavissa edes puhelimitse, kaupoissakin asiointi siirtyy yhä enemmän itsepalvelukassoille. Lähestulkoon kaiken voi hoitaa kohtaamatta ketään kasvotusten.

Missä on ihmisyys ja inhimillisyys?

Ihmisyyden perustarve on tulla kohdatuksi, tulla nähdyksi ja kuulluksi - olemassa olevaksi. Vallitsevassa yhteiskunnassamme ajaudumme yhä kauemmas luonnosta ja toisistamme. Kuitenkin meille on tärkeää olla yhteydessä muihin elollisiin olentoihin, toisiimme.

Nämä "Kohtaamispaikkana hevostalli -tapahtumat" tulevat tähän tarpeeseen. Jos meillä on riittävästi vuorovaikutusta, hyviä kohtaamisia ja riittävä yhteys luontoon koemme olomme levolliseksi ja mielemme ehjäksi.